Патентнi ресурси

Україна

Український інститут промислової власності

Спеціалізована база данних «Винаходи (корисні моделі) в Україні»

Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України

БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність»

 

Росія

Федеральний інститут промислової власності (Роспатент), всі редакції Міжнародної патентної класифікації

 

Всесвітня організація інтелектуальної власності

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)

Пошук міжнародних патентних заявок PATENTSCOPE

 

США

База даних відомства США з патентів і товарних знаків

Патентний офіс США

Національна патентна класифікація США

 

Канада

База даних патентного відомства Канади

 

Європа

Електронна цифрова бібліотека Європейського патентного відомства

Європейський патентний офіс

Німецьке відомство з патентів і товарних знаків

 

Великобританія

Офіційний патентний бюлетень (з 2006 р.)

Пошук за номером патентного документа та/або датою публікації (з 2007 р.)

 

ЄАПВ

Євразійське патентне відомство

 

Системи пошуку патентної інформації:

www.google.com/patents

www.scirus.com

www.patentlens.net

www.freepatentsonline.com

www.priorsmart.com

 

Відкритий доступ до нормативних документів України та СНД

Державні будівельні норми України (ДБН), Державні стандарти України (ДСТУ), Відомчі будівельні норми (ВБН) та інші нормативні документи в галузі будівництва.

Міждержавні стандарти, стандарти Росії та інші нормативні документи в галузі будівництва.