Нормативно-правова база

ПО ДВНЗ «ПДТУ» 6.3-04:2014 «Редакційно-видавнича діяльність ДВНЗ «ПДТУ». Основні положення» Положення ДВНЗ «ПДТУ»

СОУ ДВНЗ «ПДТУ» 7.7-15:2014 «Види видань у сфері навчально-методичного забезпечення навчального процесу» Стандарт ДВНЗ «ПДТУ»

СОУ ДВНЗ «ПДТУ» 7.7-16:2014 «Нормоконтроль видань у сфері навчально-методичного забезпечення навчального процесу. Порядок організації і проведення» Стандарт ДВНЗ «ПДТУ»

СОУ ДВНЗ «ПДТУ» 7.7-17:2014 «Оформлення текстового матеріалу в навчально-методичних виданнях» Стандарт ДВНЗ «ПДТУ»

СОУ ДВНЗ «ПДТУ» 4.2-01:2014 «Стандарти ДВНЗ «ПДТУ». Порядок підготовки, узгодження, затвердження, видання, введення, обліку та обігу» Стандарт ДВНЗ «ПДТУ»

ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види: терміни та визначення

ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. 

ДСТУ 3651.1-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання

ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості

ДСТУ 4861:2007 Видання. Вихідні відомості

Публікація статей

Перелік наукових фахових видань України

Список References оформлюється згідно стандарту APA (American Psychological Association (APA) Style):

Вимоги до оформлення статей для збірника наукових праць «Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки»

Вимоги до оформлення статей для збірника наукових праць «Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки»

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук Наказ МОНУ від 17.10.2012 № 1112

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Наказ МОНУ від 14.01.2016 № 13

Рубрикатор науково-технічної інформації ДК 022:2008:

- абетково-предметний покажчик (АПП) Рубрикатора НТІ (на електронному носії) та Додатків А, Б.