Визначення кодів УДК / ББК

У наш час в локальних базах даних і в Інтернеті міститься дуже багато текстової інформації і, щоб швидше можна було знайти потрібний споживачеві текст, кожен користувач, що вносить текстову інформацію, зобов'язаний присвоїти їй той чи інший класифікаційний код. Класифікаційні системи широко застосовуються в друкованих видавництвах, в бібліотеках: як комп'ютерних, так і звичайних.
Тексти без індексу не приймає жодне видавництво, тому, щоб відправити текст на друкування, необхідно присвоїти йому класифікаційний код.

УДК (універсальна десяткова класифікація) - міжнародна універсальна система класифікації навчальної, наукової, художньої літератури, що охоплює всі галузі знань, яка побудована за десятковим принципом і використовується для індексування та пошуку матеріалів (документів) у фондах, картотеках і т. ін.
УДК відповідає найбільш суттєвим вимогам, що пред'являються до класифікації: міжнародності, універсальності, можливості відображення нових досягнень науки і техніки без будь-яких серйозних змін в її структурі.

ББК (бібліотечно-бібліографічна класифікація) - універсальна система класифікації навчальної, наукової, художньої літератури, побудована в певній субординації наук, в переході від нижчого до вищого, від простого до складного в логічній послідовності. Визначальним принципом при систематизації є зміст книги.

Інформаційно-бібліографічний відділ і відділ комплектування та наукової обробки документів НТБ ПДТУ надає консультації з шифровки друкованого матеріалу по УДК і ББК.

Наукові співробітники, викладачі та студенти ПДТУ можуть отримати код ББК, УДК ​​та авторський знак на окремі видання та статті в наукові збірники в нижченаведених відділах бібліотеки.
Для якісного виконання послуги бажано надати текст статті або розширену анотацію видання.

Звертатися:

Відділ комплектування та наукової обробки документів, к. 1.107а тел. 44-65-57
Завідувач відділом – Бондаренко Ірина Юріївна

Iнформаційно-бібліографічний відділ, к. 1.201 тел. 44-63-16
Завідувач відділом – Ткаченко Тетяна Віталіївна
Провідний бібліограф – Ганжеєва Валентина Федорівна