Патентнi ресурси

Україна

Український інститут промислової власності

Спеціалізована база данних «Винаходи (корисні моделі) в Україні»

Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України

БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність»

 

Росія

Федеральний інститут промислової власності (Роспатент), всі редакції Міжнародної патентної класифікації

Російське Бюро Патентів і Торгових Марок

 

Всесвітня організація інтелектуальної власності

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)

Пошук міжнародних патентних заявок PATENTSCOPE

 

США

База даних відомства США з патентів і товарних знаків

Патентний офіс США

Національна патентна класифікація США

 

Канада

База даних патентного відомства Канади

 

Європа

Електронна цифрова бібліотека Європейського патентного відомства

Європейський патентний офіс

Німецьке відомство з патентів і товарних знаків

 

Великобританія

Офіційний патентний бюлетень (з 2006 р.)

Пошук за номером патентного документа та/або датою публікації (з 2007 р.)

 

ЄАПВ

Євразійське патентне відомство

 

Системи пошуку патентної інформації:

www.google.com/patents

www.scirus.com

www.patentlens.net

www.freepatentsonline.com

www.priorsmart.com

 

Відкритий доступ до нормативних документів України та СНД

Державні будівельні норми України (ДБН), Державні стандарти України (ДСТУ), Відомчі будівельні норми (ВБН) та інші нормативні документи в галузі будівництва.

Міждержавні стандарти, стандарти Росії та інші нормативні документи в галузі будівництва.

Приазовский державний технiчний унiверситет

Заснован у 1930 р.


ПДТУ входить до ТОП-15 національного рейтингу українських технічних університетів. Більше 6 тис. студентів, 45 професорів і 240 доцентів, лекції читають відомі вчені і педагоги із закордонних вишiв.

Широкий спектр підготовки за технічними і гуманітарними спеціальностями: 4 інститути, 3 коледжі, технікум, ліцей, 10 факультетів, 45 кафедр, більше 30 напрямків підготовки і близько 50 спеціальностей.

Розвинута, компактно розташована інфраструктура: 13 навчально-лабораторних корпусів, 2 студентських гуртожитки, профілакторій, спортивний комплекс, зал боксу, обладнаний Віталієм Кличко, спортивно-оздоровчий табір на березі Азовського моря.

Паралельно із навчанням у ПДТУ можна пройти магістерський курс в одному із закордонних внз-партнерів, отримати другу вищу освіту або робочу професію.