Науковий журнал Applied Energy включений до БД Scopus. Журнал видається Pergamon Press Ltd. Країною видавництва журналу є Великобританія. Основними предметними областями опублікованих статей є Енергетика (всі науки), Будівельно-монтажне проектування.

Науковий журнал Building and Environment включений до БД Scopus. Журнал видається Pergamon Press Ltd. Країною видавництва журналу є Великобританія. Основними предметними областями опублікованих статей є Будівельно-монтажне проектування, Будівництво будівель і споруд, Екологічна технологія, Географія, планування і розвиток.

Науковий журнал Case Studies in Structural Engineering включає публікації відкритого доступу, які представляють собою унікальний форум для обміну знаннями, отриманими на реальних проектах, рішення реальних завдань і результатів досліджень, які є практично-орієнтованими. Цей журнал прагне побудувати життєво важливий зв'язок між практиками і науковцями, стати майданчиком для презентації та обміну ідеями, виявлення технічних проблем і демонстрації інженерних рішень.

Науковий журнал Cement and Concrete Composites включений до БД Scopus. Журнал видається Pergamon Press Ltd. Країною видавництва журналу є Великобританія. Основними предметними областями опублікованих статей є Будівництво будівель і споруд, Матеріалознавство (всі науки).

Науковий журнал Engineering Structures включений до БД Scopus. Журнал видається Pergamon Press Ltd. Країною видавництва журналу є Великобританія. Основною предметною областю опублікованих статей є Будівельно-монтажне проектування.

Науковий журнал International Journal of Mechanical Sciences включений до БД Scopus. Журнал видається Pergamon Press Ltd. Країною видавництва журналу є Великобританія. Основними предметними областями опублікованих статей є Будівельно-монтажне проектування, Машинобудування, Опір матеріалів, Матеріалознавство (всі науки), Фізика конденсованих середовищ.

Науковий журнал Mechanics Research Communications включений до БД Scopus. Журнал видається Pergamon Press. Країною видавництва журналу є США. Основними предметними областями опублікованих статей є Будівельно-монтажне проектування, Машинобудування, Опір матеріалів, Матеріалознавство (всі науки), Фізика конденсованих середовищ.

Науковий журнал Soil Dynamics and Earthquake Engineering спрямований на стимулювання та підвищення ролі механіки та інших дисциплін, що стосуються сейсмостійкого будівництва, шляхом опублікування робіт прикладних математиків, інженерів та інших вчених, які беруть участь у вирішенні проблем, що відносяться до галузі сейсмостійкого будівництва і геотехнічного сейсмостійкого будівництва.

Науковий журнал Tunnelling and Underground Space Technology включений до БД Scopus. Журнал видається Pergamon Press Ltd. Країною видавництва журналу є Великобританія. Основними предметними областями статей, що публікуються, є Геотехніка та інженерна геологія, Будівництво будинків і споруд.