Iншi освiтнi ресурси

InfoCity – електронна бібліотека книг і статей комп'ютерної тематики.

Библиотека ГОСТов и нормативных документов – бібліотека ГОСТів і нормативних документів.

Библиотека машиностроителя – література з технології машинобудування та обробки металів тиском.

Библиотека программиста – інформація по адмініструванню, роботі з графікою, використанню та налаштуванню ОС, а також підручники з програмування, обробки 1С, компоненти.

Библиотека технической литературы – книги по металургійному обладнанню, деталям машин, опору матеріалів, методам кінцевих елементів, будівництву.

Все для студента – навчально-методична та фахова література для студентів і викладачів технічних, природничих і гуманітарних спеціальностей.

Украинская цифровая библиотека – публікації з історії України, культурі України, освіти України.

Вікіпідручник – україномовний розділ сервісу Wikibooks. У ній розміщено навчальні матеріали з питань енергетики, інженерії, історії, комп'ютерних наук, кулінарії, масових комунікацій, математики, мовознавства, правознавства, програмування, філософії та інших дисциплін.

IT-книги – ресурс містить російськомовні книги з програмування, web-програмування, роботи з базами даних, операційними системами, офісними програмами, мультимедіа, математики, САПР, тощо.