Назад

Каталог сортів та гібридів сільськогосподарських культур селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН / Ін-т зрошуваного землеробства НААН; уклад. Р. А. Вожегова [та ін.]. – Херсон, 2019. – 90 с.

Інститут зрошуваного землеробства НААН працює над створенням нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур, проводить селекційно-насінницьку роботу з пшеницею озимою, кукурудзою, соєю, люцерною, житняком гребінчастим, стоколосом безостим, грястицею збірною, помідором, бавовником. Відділ селекції є єдиним науковим підрозділом у структурі Національної академії аграрних наук, де ведеться селекція в зрошуваних умовах. Головним завданням відділу є створення нових високопродуктивних сортів та гібридів як для умов зрошення, так і для умов природного зволоження. Фахівці відділу селекції надають консультації та науковий супровід з питань вирощування та насінництва сільськогосподарських культур, з яких ведеться селекційна робота. Створені сорти та гібриди селекціонерів відділу селекції щорічно займають значну частку посівних площ не лише у південному регіоні, а й за його межами. Ряд сортів та гібридів були визнані національними стандартами. До мережі Інституту зрошуваного землеробства НААН входить 2 дослідні станції та 5 дослідних господарств, які також вирощують і реалізують насіння високих репродукцій сортів і гібридів вищезазначених культур.

Назад