Назад

Методика польового досліду (Зрошуване землеробство) : навч. посібник / В. О. Ушкаренко [та ін.]; Ін-т зрошуваного землеробства НААН, ДВНЗ "Херсонськ. держ. аграрний ун-т". – Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2014. – 445 с.

Наведено особливості проведення польових дослідів та статистичний аналіз результатів лабораторних досліджень і врожайних даних сільськогосподарських культур, отриманих в однофакторних, двофакгорних, трифакторних, чотирифакторних і п'ятифакторних польових дослідах, проведених в умовах зрошуваного землеробства південного регіону України. У виданні враховано результати науково-дослідних робіт з методики польовою досліду, висвітлені останніми роками у вітчизняній і закордонній літературі. Для фахівців аграрної галузі, які займаються науково-дослідною роботою, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів України.

Назад