Назад

Наукові основи інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства : монографія / Ін-т зрошуваного землеробства НААН; ред. Л. М. Грановська. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 245 с.

Монографія підготовлена в рамках виконання ПНД НААН на 2016-2020 pp. № 40 «Аграрна економіка», завдання 40.02.00.06.Ф «Інституціональне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства». В монографії розкрито теоретичні засади інституційних перетворень у вітчизняному зрошуваному землеробстві з урахуванням зарубіжного досвіду. Узагальнено науково-методологічні засади інституційного механізму розвитку водогосподарського комплексу як складової ефективності функціонування і розвитку зрошуваного землеробства. Науково обґрунтовано доцільність застосування інституціонального підходу в дослідженні процесів природокористування у зрошуваному землеробстві та обґрунтовано напрями удосконалення інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства, що забезпечить консолідацію фінансових ресурсів держави, територіальних громад та бізнесу для реалізації інноваційно-інвестиційних проектів у галузі. Розрахована на керівників і спеціалістів аграрного сектора економіки, водогосподарських організацій, наукових співробітників та аспірантів.

Назад