Назад

Наукові основи та практичні аспекти вирощування картоплі за краплинного зрошення на Півдня України : монографія / С. М. Юзюк [та ін.] ; Ін-т зрошуваного землеробства НААН. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 123 с.

На основі теоретичного обгрунтування і узагальнення наукових досліджень викла¬дено експериментальні дані та запропоновано практичне вирішення наукової задачі оптимізації технологічного процесу вирощування картоплі за краплинного зрошення в умовах півдня України. Розрахована для студентів, аспірантів, викладачів та співробітників науково-дослід¬них установ сільськогосподарського спрямування.

Назад