Назад

Оптимізація систем кормовиробництва в Південному Степу України : наук.-метод. посібник / В. Ф. Петриченко [та ін.] ; Ін-т зрошуваного землеробства НААН. – Херсон : Айлант, 2013. – 155 с.

Науково-методичний посібник підготовлено за результатами досліджень з виконання ПНД НААН 14 “Кормові ресурси”, завдання 14.02.01.04 П “Розробити наукові основи оптимізації системи польового кормовиробництва на зрошуваних і неполивних землях південного регіону при ефективному використанні грунтово-кліматичного потенціалу та ресурсозберігаючих технологій вирощування кормових культур”. Викладено сучасний стан систем кормовиробництва та ресурсоощадні технології вирощування кормових культур на зрошуваних і неполивних землях Південного Степу. Підготовлено на основі узагальнення результатів наукових досліджень та передового досвіду господарств, які ефективно займаються кормовиробництвом. Розраховано на фахівців сільського господарства зони Південного Степу.

Назад