Назад

Розвиток інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України : науково-технологічне забезпечення : метод. рекомендації / Національна академія аграрних наук України ; ред. Р. А. Вожегова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 252 с.

Науково-технологічне забезпечення розвитку розвитку інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України підготовлено на основі узагальнення багаторічних досліджень вчених Національної академії аграрних наук з метою впровадження у виробництво стратегічних напрямів розвитку інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях залежно від спеціалізації сільськогосподарських підприємств, спрямованих на одержання не лише високої прибутковості й рентабельності виробництва, але й на захист грунтів від деградації та опустелювання, раціональне використання зрошувальної води, біологізацію технологій вирощування сільськогосподарських культур та відновлення й збереження екологічної стійкості агроекосистем у зоні зрошення. Видання призначено для фахівців сільськогосподарських підприємств, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Назад