Назад

Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень. Загальний курс : навч. посібник / В. В. Сабадаш [та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 293 с.

Наведено інформацію про базові положення енергетики, подано характеристику та принцип роботи традиційних та альтернативних енергетичних установок, технології виробництва електроенергії, тепла та атомної енергії. Висвітлено термодинаміні основи перетворення і використання енергії. Розглянуто головні аспекти взаємодії ланок енергетичної галузі з довкіллям. Дано характеристику перспективних екологічно чистих та енергоощадних технологій і напрямів розвитку сучасної енергетики. Наведено організаційно-технічні заходи підвищення енергоефективності процесів виробництва енергії. Для студентів, аспірантів, викладачів, наукових та інженерно-технічних працівників.

Назад