Назад

Пахаренко, В. Л. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство (обробка металів різанням): навч. посібник / В. Л. Пахаренко, М. М. Марчук, О. В. Пахаренко ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 252 с.

Навчальний посібник написано відповідно до робочої програми дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» для студентів механічних спеціальностей ВНЗ. Він містить теоретичні відомості про загальні принципи обробки матеріалів різанням, пристрої та інструменти, основні типи металорізальних верстатів. Наведено елементи режимів різання при різних видах обробки та порядок їх розрахунку. Навчальний посібник призначено для студентів спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 133 «Галузеве машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика».

Назад