Назад

Шубін, О. О. Формування системи енергоаудиту на металургійних підприємствах : вітчизняний досвід : монографія / О. О. Шубін, О. М. Азарян, К. В. Петров ; ред. О. О. Шубін ; Донец. нац. ун-т екон. і торг. ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 166 с.

У монографії розглянуті теоретичні основи створення системи енергоаудиту на підприємстві, визначено поняття і сутність енергоаудиту як складової системи управління підприємством. Проведено моніторинг енергокористування на металургійних підприємствах України. Проведено систематизацію і пріоритетність упровадження систем енергозбереження на металургійних підприємствах. Створена система енергоаудиту на металургійних підприємствах та розроблені рекомендації щодо енергозберігаючих заходів на підприємствах металургії та оцінка їх ефективності.

Назад