Семінари та тренінги

Науково-технічна бібліотека ПДТУ пропонує навчальні тренінги та семінари для студентів, аспірантів, викладачів і співробітників університету.

Замовляйте проведення семінарів-тренінгів за тел. 44-62-54 або онлайн.

 

Знайомтеся, науково-технічна бібліотека ДВНЗ «ПДТУ»

Вступна лекція, що представляє огляд ресурсів і послуг науково-технічної бібліотеки ПДТУ, який допоможе студентам зробити перші кроки в якості компетентного і незалежного бібліотечного користувача.

Зміст
 • Коротка історія бібліотеки.
 • Характеристика видового складу фонду.
 • Структура бібліотеки.
 • Послуги та сервіси бібліотеки.
 • Електронний ресурси бібліотеки.
 • Основні правила користування бібліотекою.

Тривалість: 45 хв.

Цільова аудиторія: студенти першого року навчання.

 

Все, що Ви хотіли знати про плагіат

Зміст

 • Визначення поняття «академічний плагіат»
 • Як уникнути плагіату й самоплагіату?
 • Коли академічний плагіат (не) порушує авторських прав?
 • Як перевіряти текст на ознаки плагіату?
 • Технічна та експертна перевірка тексту на плагіат. У чому різниця?

Тривалість: 45 хв.

Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, викладачі.

 

Основи інформаційної культури та академічної доброчесності

В ході тренінгу слухачі отримують комплекс знань і умінь, необхідних для роботи з електронними та традиційними ресурсами бібліотеки, навчаться технології складання бібліографічних списків.

Зміст
 • Бібліотека ЗВО, її структура і функції, система обслуговування, сервісні послуги, довідково-пошуковий апарат.
 • Пошук, збір і обробка інформації за допомогою традиційного довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.
 • Нові інформаційні технології в бібліотеці.
 • Автоматизований інформаційний пошук.
 • Академічна доброчесність в університеті.

Тривалість: 1 г. 45 хв.

Цільова аудиторія: студенти першого курсу очної форми навчання.

 

Вибір наукових журналів для публікацій міжнародного рівня. Основні наукометричні показники та бази даних

Семінар орієнтований на вчених, націлених на публікації наукових статей в зарубіжних журналах з метою підвищення показників цитованості і відображення своїх публікацій в базах даних WOS і Scopus.

Зміст
 • Достовірні джерела наукової інформації.
 • Пошук інформації в БД Web of Science, SCOPUS, Index Copernicus, РІНЦ, Google Академія.
 • Як дізнатися свій індекс цитування.
 • Шляхи підвищення індексу цитування.

Тривалість: 45 хв.

Цільова аудиторія: аспіранти, викладачі.

 

Публікація наукових статей в міжнародних журналах на прикладі видавництва Elsevir

Про шлях дослідника з представлення власних здобутків у сучасному науковому світі за допомогою журналів видавництва Elsevir.

Зміст
 • Публікації в міжнародних виданнях. Навіщо вони потрібні?
 • Вибір журналу для публікації.
 • Як написати статтю.
 • Як подати статтю на рецензування.
 • Як працювати з відгуками рецензентів.

Тривалість: 45 хв.

Цільова аудиторія: аспіранти, викладачі.

 

Відкритий доступ до наукової інформації: історія розвитку, можливості, ресурси

Слухачі будуть ознайомлені з основними поняттями, пов'язаними з відкритим доступом, а також моделями і шляхами його реалізації за кордоном і в Україні. Учасникам семінару будуть представлені основні засоби та ресурси для пошуку відкритої наукової інформації в мережі Інтернет. Розглядаються питання, пов'язані з можливістю розміщення статей у відкритому доступі в електронних бібліотеках, репозиторіях і архівах наукових публікацій, на видавничих платформах.

Зміст
 • Рух відкритого доступу: історія і перспективи.
 • Репозиторії наукових видань.
 • Журнали відкритого доступу.
 • Інші наукові ресурси відкритого доступу.

Тривалість: 50 хв.

Цільова аудиторія: аспіранти, викладачі.

 

Електронні науково-інформаційні ресурси бібліотеки ПДТУ

Семінар присвячений можливостям використання інформаційних ресурсів бібліотеки ПДТУ: інституційного репозиторію, сайту навчально-методичних матеріалів, електронного каталогу, сайту НТБ.

Зміст
 • Інформаційні ресурси сайту НТБ ПДТУ.
 • Можливості пошуку інформації на сайті навчально-методичних матеріалів.
 • Інституційний репозиторій - площадка відкритого доступу до наукових робіт викладачів ПДТУ.
 • Основні принципи роботи в електронному каталозі НТБ ПДТУ.

Тривалість: 45 хв.

Цільова аудиторія: аспіранти, викладачі.

 

Електронний підручник як інструмент навчання. Створення електронного підручника

На семінарі будуть розглянуті ознаки і структура електронних підручників, а також технологія створення електронних підручників за допомогою програми SunRav BookOffice.

Зміст
 • Ознаки електронних підручників. Структура електронних підручників.
 • Технологія створення електронних підручників.
 • Створення файлу електронної книги за допомогою програми SunRav BookOffice.

Тривалість: 45 хв.

Цільова аудиторія: аспіранти, викладачі.

 

Редагування та створення статей у Вікіпедії

Вікіпедія — відкрита багатомовна вікі-енциклопедія, яку пишуть добровольці з усього світу. На тренінгу Ви зможете познайомитись з правилами створення й доповнення статей у Вікіпедії.

Зміст
 • Принципи Вікіпедії.
 • Знайомство з вимогами, що пред'являються до статей.
 • Освоєння практичних навичок написання та оформлення тексту статей у вікі-середовищі.
 • Вивчення особливостей застосування авторського права і вільних ліцензій.

Тривалість: 45 хв.

Цільова аудиторія: аспіранти, викладачі.

 

Створення авторського профілю вченого в науковому середовищі Інтернет

В ході тренінгу слухачі отримають практичні навички щодо створення та редагування авторського профілю вченого в таких наукометричних базах, як Scopus, ORCID, Google Академія, а також познайомляться з реєстрацією в базах Web of Science, РІНЦ, соціальній мережі ResearchGate.

Зміст
 • Міжнародний реєстр унікальних ідентифікаторів вчених – ORCID
 • Пошук і редагування профілю у базі Scopus
 • Алгоритм створення профілю вченого в системі Google Академія
 • ResearcherID в Web of Science, SPIN-код в РІНЦ, аккаунт в ResearchGate

Тривалість: 1 г. 30 хв.

Цільова аудиторія: аспіранти, викладачі.