Нормативно-правова база

СОУ ДВНЗ «ПДТУ» 7.7-17:2017 «Оформлення текстового матеріалу в навчально-методичних виданнях» Стандарт ДВНЗ «ПДТУ»

СОУ ДВНЗ «ПДТУ» 7.7-18:2017 «Види наукових видань. Наукові монографії» Стандарт ДВНЗ «ПДТУ»

СОУ ДВНЗ «ПДТУ» 4.2-05:2017 «Стандарт про електронні навчальні видання ДВНЗ «ПДТУ» Стандарт ДВНЗ «ПДТУ»

СОУ ДВНЗ «ПДТУ» 7.7-15:2014 «Види видань у сфері навчально-методичного забезпечення навчального процесу» Стандарт ДВНЗ «ПДТУ»

СОУ ДВНЗ «ПДТУ» 7.7-16:2021 «Нормоконтроль видань у сфері навчально-методичного забезпечення навчального процесу. Порядок організації і проведення» Стандарт ДВНЗ «ПДТУ»

СОУ ДВНЗ «ПДТУ» 4.2-01:2021 «Стандарти ДВНЗ «ПДТУ». Порядок підготовки, узгодження, затвердження, видання, введення, обліку та обігу» Стандарт ДВНЗ «ПДТУ»

СОУ ДВНЗ «ПДТУ» 6.3-04:2021 «Редакційно-видавнича діяльність ДВНЗ «ПДТУ». Основні положення» Стандарт ДВНЗ «ПДТУ»

ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3008:2015. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення. 

ДСТУ 3651.1-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання

ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості

ДСТУ 4861:2007 Видання. Вихідні відомості

ПО ДВНЗ «ПДТУ» 6.5-04:2020 «Положення про web-сайт науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ»

ПО ДВНЗ «ПДТУ» 6.5-05:2020 «Положення про електронний каталог науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ»

ПО ДВНЗ «ПДТУ» 6.3-01:2020 «Положення про редакційно-видавничу раду ДВНЗ «ПДТУ»

ПО ДВНЗ «ПДТУ» 6.5-03:2020 «Положення про інституційний репозиторій ДВНЗ «ПДТУ»

ПО ДВНЗ «ПДТУ» 6.5-02:2020 «Положення про сайт навчально-методичних матеріалів ДВНЗ «ПДТУ»

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук Наказ МОНУ від 17.10.2012 № 1112

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Наказ МОНУ від 14.01.2016 № 13

Перелік наукових фахових видань України Наказ МОНУ

Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси Наказ, Положення від 01.10.2012 № 1060