Порядок грифування

Перевірка рукопису на плагіат

Електронна версія рукопису надається секретарю РВР для перевірки на наявність плагіату.
Звіт програми з перевірки на плагіат надається для експертного аналізу голові секції РВР.
Голова секції РВР заповнює експертний висновок про рівень унікальності тексту (прикріплений файл).


Розгляд рукопису на засіданнi кафедри

Виписка з протоколу засідання кафедри

Нормоконтроль в поліграфічному центрі

Оформлення рукопису має відповідати СОУ ДВНЗ «ПДТУ» 7.7-17:2014.
Вимоги до обсягу:
● для підручників та навчальних посібників
● для монографій

Заповнення листка контролю якості

Для підручників та навчальних посібників
Для монографій


Розгляд рукопису на засіданні факультету

Розгляд рукопису:
● для монографії - на засіданні вченої ради факультету
● для підручникiв, навчальних посібникiв - на засіданні методичної комісії факультету

Науково-технічна експертиза

Проводиться тiльки для монографій. Потрiбен висновок експерта

Зовнішнє рецензування

Дві рецензії з різних установ:
● для монографій – докторів наук;
● для підручників, навчальних посібників – кандидатів наук, провідних фахівців.

 

Вимоги до рецензій

Внутрішнє рецензування

Одна рецензія:
● для монографій – доктора наук ПДТУ;
● для підручників, навчальних посібників – кандидата наук або провідного фахівця ПДТУ.

 

Вимоги до рецензій

Оформлення авторського договору

Договір оформляється у 2-х примірниках


Засідання редакційно-видавничої ради

Присутність автора на засіданні обов'язково.
До розгляду допускаються тільки рукописи, які мають всі необхідні супровідні документи. Крайній термін подачі документів - за 3 дні до засідання РВР.

Засідання вченої ради ПДТУ

Присутність автора на засіданні обов'язково.
До розгляду допускаються тільки рукописи, які отримали позитивні рекомендації РВР.

Видання рукопису

Для отримання номера ISBN необхідно оформити службову записку.
Для друку в поліграфічному центрі ПДТУ необхідно оформити замовлення.
Автор зобов'язаний самостійно здійснити розсилку обов'язкових примірників видання (Постанова № 608) та передати не менше двох примірників до НТБ ПДТУ. Перелік установ для розсилки монографій , підручників/навч. посібників .