Порядок грифування

Перевірка рукопису на плагіат

Електронна версія рукопису надається секретарю РВР для перевірки на наявність плагіату.
Відсоток унікальності тексту повинен складати:
● для підручників та навчальних посібників - не менш 60 %;
● для монографій - не менш 90 %.

Розгляд рукопису на засіданнi кафедри

Виписка з протоколу засідання кафедри

Нормоконтроль в поліграфічному центрі

Оформлення рукопису має відповідати СОУ ДВНЗ «ПДТУ» 7.7-17:2017
Вимоги до обсягу:
● для підручників та навчальних посібників
● для монографій
● для інших монографій згідно п. 3.5 СОУ ДВНЗ «ПДТУ» 7.7-18:2017

Заповнення листка контролю якості

Для підручників та навчальних посібників
Для монографій


Розгляд рукопису на засіданні факультету

Розгляд рукопису:
● для монографії - на засіданні вченої ради факультету
● для підручникiв, навчальних посібникiв - на засіданні методичної комісії факультету

Науково-технічна експертиза

Проводиться тiльки для монографій. Потрiбен висновок експерта

Зовнішнє рецензування

Дві рецензії з різних установ:
● для монографій – докторів наук;
● для підручників, навчальних посібників – кандидатів наук, провідних фахівців.

 

Вимоги до рецензій

Внутрішнє рецензування

Одна рецензія від співробітника ПДТУ:
● для монографій – доктора наук ПДТУ;
● для підручників, навчальних посібників – кандидата наук або провідного фахівця ПДТУ.

 

Вимоги до рецензій

Оформлення авторського договору

Договір оформляється у необхідній кількості екземплярів (по одному екз. для кожного автора + 1 екз. для ПДТУ)

 

 

Засідання редакційно-видавничої ради

Присутність автора на засіданні обов'язково.
До розгляду допускаються тільки рукописи, які мають всі необхідні супровідні документи. Крайній термін подачі документів - за 3 дні до засідання РВР.

Засідання вченої ради ПДТУ

Присутність автора на засіданні обов'язково.
До розгляду допускаються тільки рукописи, які отримали позитивні рекомендації РВР.

Видання рукопису

Для отримання номера ISBN необхідно оформити службову записку.
Для друку в поліграфічному центрі ПДТУ необхідно оформити замовлення.
Автор зобов'язаний самостійно здійснити розсилку обов'язкових примірників видання (Постанова № 608) та передати не менше двох примірників до НТБ ПДТУ. Перелік установ для розсилки монографій , підручників/навч. посібників .