Наука та виробництво

Головна

«Наука та виробництво» – міжвузівський тематичний збірник наукових праць, який містить статті, присвячені теоретичним i експериментальним дослідженням в різних галузях науки та виробництва, виконаним науковими працівниками й аспірантами провідних технічних вузів i НДI СНД. Збірник є корисним для студентів i аспірантів металургійних i машинобудівних вишів, спiвробiтникiв науково-дослідних інститутів i металургійних заводів.

ISSN: 2522-9990

Рік заснування: 2017
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22493-12393ПР від 26.12.2016

Періодичність: 1 раз на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

Архів видань за посиланням

Правила оформлення

У збірнику публікуються статті за наступними напрямами:

 • Машинобудування і зварювальне виробництво
 • Будівництво та архітектура
 • Біоінженерія
 • Металургія
 • Інформаційні технології
 • Ремонт та відновлення деталей машин
 • Матеріалознавство
 • Транспортні технології

Усі статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003.

Статті подаються в двох примірниках (з яких один повинен бути першим, видрукуваним на лазерному принтері) на одному боці аркуша формату А4. До рукопису статті додаються:

 • експертний висновок про можливість опублікування у відкритому друці;
 • рецензія доктора технічних наук, у якій повинна бути відбита наукова новизна результатів, їх цінність і значимість;
 • рекомендація кафедри чи організації, що представляє дану статтю до публікації;
 • короткі реферати російською, українською, англійською мовами (не більше 300 знаків кожен). До кожного реферату додаються 5–7 ключових слів;
 • відомості про авторів: прізвище, ім'я, по батькові, учений ступінь, звання, місце роботи, посада, адреса, робочий телефон.

До перерахованих матеріалів необхідно додавати CD з текстом статті (Word 2003 або формат *.rtf).

Вимоги до оформлення CD:

 • експертний висновок про можливість опублікування – файл expert.doc;
 • рецензія доктора технічних наук – файл recenz.doc;
 • рекомендація кафедри чи організації – файл recomend.doc;
 • відомості про авторів – файл sved_avt.doc;
 • реферат українською, англійською та російською мовою – файл ref.doc;
 • текст статті – файл article.doc.

 

Ініціали і прізвища авторів, вчені ступені, назва організації, місто, країна, назва, анотація статті та ключові слова наводяться українською, англійською та російською мовами.

Повністю оформлені статті та додані до них матеріали надсилаються в редакцію збірника на адресу:
87500, Україна, Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Університетська, 7,
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»,
кафедра «Будівництво, технічна експлуатація і реконструкція»
Тел.: (0629) 44-66-23; 44-66-73; 44-65-49

Приймання статей проводить відповідальний секретар редколегії збірника Рассохін Дмитро Олександрович, канд. техн. наук, ст. викладач кафедри механічного обладнання заводів чорної металургії.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Тел.: +380961222274

Вартість публікації однієї статті в збірнику становить 25 грн. в разі дотримання авторами вимог до оформлення.

Вимоги до оформлення статей.

Редакційна колегія

Головний редактор: Волошин В’ячеслав Степанович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: ректор ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Заступник головного редактора: Анділахай Олександр Олександрович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: завідувач кафедри технології машинобудування
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Відповідальний секретар: Рассохін Дмитро Олександрович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: ст. викладач кафедри механічного обладнання заводів чорної металургії
Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Редакційна колегія: склад .

Контакти

Адреса редакції:
87500, Україна,
м. Маріуполь, вул. Університетська, 7,
ДВНЗ «ПДТУ»,
кафедра «Будівництво, технічна експлуатація і реконструкція»

Tel.: (0629) 44-66-23, 44-66-73, 44-65-49, +380961222274
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (для надсилання статей)