Історія бібліотеки

Літопис бібліотеки
Буклет 2020

Історія бібліотеки ПДТУ бере початок з листопаду 1930 року, коли було засновано Маріупольський металургійний інститут. В 1940 році бібліотечний фонд нараховував більш ніж 8–500 томів. Але під час фашистської окупації всі фонди та архівні документи бібліотеки загинули.
Діяльність інституту було відновлено в грудні 1943 року. Починає працювати і бібліотека. Місцева рада, краєзнавчий музей та металурги міста надали допомогу в комплектуванні бібліотечного фонду.
В лютому 1944 року у відбудованому приміщенні контори «Провіданс» бібліотеці було надано одну кімнату, в якій розмістився фонд та читальня на 9 столів. Студенти займалися в читальні до 23 години, тому що на весь курс був лише один підручник зі спеціальної дисципліни.
В штаті бібліотеки було три працівника. Треба зазначити, що бібліотека була провідною серед бібліотек Маріуполя і за станом на 1949 рік її фонд налічував 35–000 книг, а за багатогранну просвітницьку роботу серед читачів вона зайняла друге місце серед культурно-просвітніх установ СРСР.
В 50-ті роки фонд поповнювався навчальною літературою, науковою літературою за профілем інституту, передплачувалась велика кількість вітчизняних та зарубіжних журналів, почалось формування фонду реферативних журналів. До початку 60-х років бібліотека сформувала доволі значний фонд художньої літератури. В цей же період з’явилися перші каталоги. Значно поширився обсяг роботи бібліотеки. Щорічне зростання контингенту інституту, в першу чергу студентів, сприяло збільшенню кількості читачів, відвідувань бібліотеки, книговидачі.
В 1962 році бібліотеку було переведено в нове приміщення, що займало площу 930 кв. м. Відбулися зміни і в структурі бібліотеки. Були створені нові підрозділи: абонемент, відділ комплектування та наукової обробки літератури, було відкрито читальний зал на 94 місця. В 1964 році почалась організація фонду довідково-бібліографічних видань.
1970–80-ті роки – період інтенсивного розвитку. Зросли всі показники роботи бібліотеки, активно поповнювалися фонди наукової та навчальної літератури – щорічно надходило 35–40 тис. примірників нових видань. Це був час позитивних змін і в структурі бібліотеки: були засновані відділи навчальної та наукової літератури, відкрито читальний зал довідково-бібліографічних видань та читальний зал історичної літератури.
Нове століття – нові пріоритети. Починаючи з 2001 р., головним завданням бібліотеки стає впровадження інноваційних форм і методів роботи. У 2000–2001 рр. бібліотека отримала комп’ютери і сучасне програмне забезпечення. Після масштабної роботи з ретроконверсії традиційних каталогів, у наступні чотири роки був створений електронний каталог бібліотеки ПДТУ. За цей час значно збільшилася кількість комп’ютерної техніки, зал каталогів надав можливість безкоштовного користування мережею Інтернет, електронний каталог бібліотеки став доступним віддаленим користувачам.
Починаючи з 2011 р. сформована нова структура бібліотеки, створені інноваційні напрями діяльності, здійснено перехід НТБ на принципово нову, автоматизовану систему видачі літератури, засновану на принципі штрихового кодування. В стислі терміни були створені власні електронні ресурси бібліотеки: електронний каталог, сайт бібліотеки, інституційний репозиторій, сайт навчально-методичних матеріалів.
Сьогодні науково–технічна бібліотека Приазовського державного технічного університету (далі – НТБ ПДТУ) одна з найбільших бібліотек ВНЗ Донецького регіону, яка налічує більш 500 тис. документів та обслуговує щорічно понад 6,5 тис. читачів, яким видаються понад 350 тис. документів в 4–х читальних залах та на 3–х абонементах.
НТБ формує чотири віртуальних баз даних власної генерації, які налічують більш 30 тис. електронних навчальних матеріалів та наукових надбань університету, а також забезпечує доступ до вітчизняних і міжнародних баз даних наукової інформації.
В бібліотеці функціонує локальна комп’ютерна бібліотечна мережа. Всі відділи обслуговування обладнані як традиційними читацькими місцями для роботи з друкованими джерелами інформації, так і автоматизованими робочими місцями с вільним доступом до Інтернету, у тому числі за допомогою технології Wi–Fi.
Електронний режим книговидачі дозволив істотно скоротити час обслуговування читачів, оперативно відстежувати заборгованість, спростить систему реєстрації та перереєстрації користувачів, дає можливість користувачам переглядати свій електронний формуляр з будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернет.
Бібліотека ПДТУ прагне до того, щоб бути не тільки сховищем першоджерел, а й реальним інформаційним центром, що здатен забезпечити своїх споживачів усім спектром інформаційних послуг.